Sundhedstilbud til kvinder

Sundhedstilbud til kvinder

Er et tilbud for alle kvinder, der ønsker at være fysisk aktive og opleve glæden ved motion og at bevæge sig i vand.

Sigtet er at skabe netværk og fællesskaber mellem kvinder på tværs af generationer, etnicitet, kulturel baggrund og sociale ressourcer.

Sundhedstilbud til kvinder finder sted lørdage kl. 16:00 - 18:00

Sundhedstilbud til kvinder afholdes ikke i ferieperioder med reduceret åbningstid.

Opkald 30 min før

Vores motionslokale med frivægte og kredsløbsmaskiner kan også benyttes i tidsrummet -  dog ingen adgang for piger under 16 år.

Krav:

For at tilmelde sig dette tilbud skal følgende kriterier opfyldes:

  • Borger i Ishøj Kommune.
    (Sundhedskortet skal medbringes som dokumentation elles ingen adgang)
  • Egnet badetøj
  • Aldersgrænse 12 år  (kun piger)
  • Svømmehallens regler omkring opførsel, hygiejne og afvaskning skal overholdes og respekteres