Sundhedstilbud for kvinder

Sundhedstilbud for kvinder eller også bedre kendt, som kvindesvøm, er et tilbud for alle kvinder, der ønsker at være fysisk aktive og opleve glæden ved fitness og at bevæge sig i vand.
Sigtet er at skabe netværk og fællesskaber mellem kvinder på tværs af generationer, etnicitet, kulturel baggrund og sociale ressourcer.

Tid & dag:

Lørdage kl. 16:00 – 18:00

Bemærk:
  • Sundhedstilbud til kvinder afholdes ikke i ferieperioder med reduceret åbningstid.
  • Opkald 30 min. før lukketid.
  • Vores træningslokale kan også benyttes i tidsrummet –  dog ingen adgang for piger under 16 år.
Krav:

For at tilmelde sig dette tilbud skal følgende kriterier opfyldes:

  • Borger i Ishøj Kommune (Sundhedskortet skal medbringes, som dokumentation ellers ingen adgang)
  • Egnet badetøj
  • Aldersgrænse 12 år  (kun piger)
  • Svømmehallens regler omkring opførsel, hygiejne og afvaskning skal overholdes og respekteres