Ordensregler

ADGANG
 • Enhver besøgende skal modtage billet for betaling af entrè
 • Adgang til bassinerne kun iført badetøj!
 • Børn til og med 7 år har kun adgang sammen med en voksen person på 18 år eller derover
 • ADGANG til varmtvandsbassinet/terapibassinet er for gæster over 16 år og børn ifølge med en voksen
 • Adgang til fitnesslokalet kan ske efter det fyldte 16 år
 • Berusede/påvirkede personer har ingen adgang.
 • Ingen indtag af alkohol
ANSVAR
 • Svømmehallen påtager sig intet ansvar for gæsternes sikkerhed samt for bortkomne personlige genstande eller tyveri
 • Voksne, der ledsager børn, har tilsynspligten med børnene
 • Svømmehallen påtager sig ikke ansvaret for tilsyn med skolers/klubbers/institutioners børn og unge. Lederen/institutionen har det fulde ansvar.
BADETID
 • Der kan være restriktioner i badetiderne
 • Svømmebassinet forlades senest, når personalet meddeler, at badetiden er udløbet
BILLETSALG
 • Billetsalget ophører én time før hallens lukketid
FORBUD
 • Det er forbudt at forurene lokaler og bassiner
 • Personer, der formodes at lide af smitsomme sygdomme, har ingen adgang til svømmehallen
 • Fotografering med kamera og mobiltelefon er ikke tilladt i omklædnings- og baderum
 • I svømmehallen må kamera kun anvendes til særlige formål efter aftale med personalet
 • Mobiltelefoner er kun tilladt i svømmehallens foyer
 • Det er forbudt at benytte blybælte, lange svømmefødder og monofinne i offentlige baner
 • Ved brug af specialudstyr kræves tilladelse af personalet
 • Det er tilladt at benytte centersnorkel, korte svømmefødder og våddragt (triathlon)
GENERELT
 • Personalets anvisninger skal efterkommes
 • Tilsidesættelse af givne regler eller anvisninger kan medføre bortvisning eller karantæne
 • Madvarer må kun indtages i anviste områder.
HYGIEJNE
 • Grundig afvaskning med sæbe inden adgang til svømmehal, sauna, infrarød sauna og dampbad. Al indsæbning skal foregå uden badetøj. Efter indsæbning skylles grundigt. Regler gælder også håret – alternativt kan badehætte benyttes
 • Makeup skal fjernes inden svømning
 • Efter toiletbesøg foretages ny grundig vask med sæbe og afskylning
 • Badende skal være iført helt og rent badetøj
 • Undertøj må ikke bæres under badetøjet
 • Personer med infektioner, åbne væskende sår, smitsom leverbetændelse, fodsvamp eller fodvorter må ikke benytte badeanlægge
 • Alle hårprodukter der farver må ikke benyttes.
 • Ingen former for barbering er tilladt
OMKLÆDNING
 • Omklædning skal finde sted i de dertil indrettede lokaler
 • Børn, der er fyldt 8 år, har ikke adgang til omklædningsrum for det modsatte køn
PRIVAT UNDERVISNING
 • Privat svømmeundervisning i Ishøj svømmehal, er kun tilladt ved leje af svømmebane
RYGNING
 • Rygning i Ishøj Svømmehal er ikke tilladt
SIKKERHED
 • I åbningstiden er der livreddere til stede i svømmehallen
SVØMMEHAL
 • I det dybe afsnit af bassinet må der kun opholde sig svømmere
 • De badende må vise påpasselighed ved udspring og må følge evt. skiltning, samt anvisninger fra personalet
 • Støjende, vild og generende adfærd må ikke forekomme
 • Udspring i 50 m bassinet må kun foregå i den dybe ende ved startskamlerne
 • Børn skal have Happy Nappy på
Karantæne
 • Ønsker du at klage over en karantæne afgørelse, sendes mail til ishojsvommehal@ishoj.dk