Sundhedstilbud for kvinder

Sundhedstilbud for kvinder, er et tilbud for alle kvinder, der ønsker at være fysisk aktive og opleve glæden ved fitness og at bevæge sig i vand.
Sigtet er at skabe netværk og fællesskaber mellem kvinder på tværs af generationer, etnicitet, kulturel baggrund og sociale ressourcer.

Tid & dag:

Lørdage kl. 16:00 – 18:00

Bemærk:

Sundhedstilbud til kvinder afholdes ikke i ferieperioder med reduceret åbningstid.

Opkald 30 min. før lukketid.

Vores træningslokale kan også benyttes i tidsrummet –  dog ingen adgang for piger under 16 år.

Opsyn og service varetages af Svømmehallens personale.

Krav:

For at tilmelde sig dette tilbud skal følgende kriterier opfyldes:

Borger i Ishøj Kommune (Sundhedskortet skal medbringes, som dokumentation ellers ingen adgang)

Egnet badetøj

Aldersgrænse 12 år (kun piger)

Svømmehallens regler omkring opførsel, hygiejne og afvaskning skal overholdes og respekteres