Person
oplysninger

Oplysning om Ishøj Svømmehals behandling af dine persondata i forbindelse med køb af entrébilletter

Ishøj Svømmehal er en del af Ishøj Kommune, CVR nr. 11931316.
Ishøj Kommune er dataansvarlig for behandlingen.

1. Formål og retsgrundlag for behandlingen

Ishøj Kommune behandler dine personoplysninger for at overholde ordensreglementet og sikre, at alle får en god oplevelse i svømmehallen.

For at opnå dette formål har vi brug for at behandle følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, fødselsdato og postnummer.

Hvis Ishøj Svømmehal bliver bekendt med, at du ikke overholder ordensreglementet i svømmehallen, forbeholder Ishøj Svømmehal sig retten til at

give dig karantæne for fremtidig brug af Ishøj Svømmehal.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse).

 2. Opbevaring

De personoplysninger vi gemmer anonymiseres senest 2 måneder efter dit køb. Data bliver opbevaret af Globus Data.

3. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (Indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Kontakt på mail MLF@ISHOJ.DK. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på

www.datatilsynet.dk.

Ret til begrænsning: Du har ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Ishøj Svømmehal:

Ishøj Svømmehal, Ishøj Store Torv 14, 2635 Ishøj

CVR-nr.: 11931316

Tlf.: 43 57 71 72

Mail: ishojsvommehal@ishoj.dk

4. Ishøj Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til, hvordan kommunen behandler dine personoplysninger, skal du kontakte Ishøj Kommune. Hvis du er utilfreds med måden,

Ishøj Kommune behandler dine oplysninger på, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Andreas Drægert

Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Mail: dpo-d@hvidovre.dk

Tlf.: 23990519

5. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives

skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Ishøj Svømmehal. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.