Hvad gør Ishøj Svømmehal ift. energibesparelse?

Stigende elpriser betyder også et stigende behov for besparelser, og et lavere forbrug af energi.

Det er ingen hemmelighed at svømmehaller er en af de institutioner, som har det største energiforbrug.

Der er derfor krav om at Svømmehallen, som institution skal bidrage til besparelser.

I den forbindelse slukker vi for ovenlyset og bassinlyset, i svømmehallen i dagtimerne, for at spare på strømforbruget.

Vi nedsætter ligeledes tiden for diverse strømkrævende ”aktiviteter” i bassinerne, i tidsrum hvor vi har færre gæster på besøg. “Aktiviteterne” er eksempelvis vandtilstrømning i rutsjebanen, vandfald, massagedyser i bassinerne osv.

Såfremt der ikke er gæster i bassinerne, så slukker vi manuelt for aktiviteterne. Ønsker man aktiviteterne tændt, bedes man således henvende sig til en af vores livreddere.

Ventilationen i fitnessrummet er slukket.

Senest nyt er herre- & damesauna lukket fra d. 25. feb. 2023 og resten af året. Samtidig holde Ishøj Svømmehal sommerlukket i 7 uger, fra 26. juni – 13. august, grundet politisk beslutning om energibesparelser.

Desværre har energikrisen i Europa betydet, at energibesparelser er nødvendige for at imødegå de stigende energipriser og de forsyningssikkerhedsmæssige problemer.

Der breder sig en opfattelse af, at energikrisen er afværget, dog er anbefalingerne fra eksperterne og Energistyrelsen, at vi holder fast i energibesparelserne.

Ishøj Kommune har vurderet det nødvendigt at foretage energibesparelser og i den sammenhæng vejer saunaer tungt i energiregnskabet. Det er for Ishøj Svømmehal prioriteret, at der ikke sker en nedlukning af al saunaaktivitet. Det betyder, at sauna på dame- og herresiden er lukket ned, men at den infrarøde sauna og dampbadet kører videre som hidtil og er åbent i hele åbningstiden.

Ishøj Kommune har ingen interesse i at holde saunaer lukket længere end højst nødvendigt, da vi ved, at det er et tilbud, som mange benytter og profiterer af.

Derfor bliver der løbende evalueret på de energibesparende tiltag der er foretaget og hvornår der kan ske en genåbning.